قیمت سپراتور,کلاریفایر و باکتریفوژ

سپراتور ، کلاریفایر،باکتریفوژ،سپراتور شیر ، کلاریفایر شیر ، باکتریفوژ شیر ، جدا کننده چربی ، چرخ شیر ، انواع چرخ شیر ، تصفیه شیر ، جدا کننده باکتری شیر ، باکتری شیر ، انواع سپراتور پوصام ، انواع سپراتور ، انواع کلاریفایر پوصام ، انواع باکتریفوژ ، انواع باکتریفوژ پوصام ، خرید سپراتور ، خرید سپراتور شیر ، خرید چرخ شیر ، انواع چرخ شیر ، خرید کلاریفایر ، خرید انواع کلاریفایر ، قیمت کلاریفایر ، قیمت سپراتور ، قیمت سپراتور شیر ، خرید باکتریفوژ ، فروش سپراتور ، فروش انواع سپراتور ، فروش سپراتور شیر ، فروش انواع سپراتور شیر ، فروش کلاریفایر ، فروش انواع کلاریفایر، فروش باکتریفوژ ، فروش انواع باکتریفوژ ، قطعات سپراتور ، قطعات کلاریفایر ، قطعات باکتریفوژ ، لوازم یدکی سپراتور ، لوازم یدکی کلاریفایر ، لوازم یدکی باکتریفوژ ، تعمیرات سپراتور ، تعمیرات کلاریفایر ، تعمیرات باکتریفوژ ، واردات سپراتور ، واردات کلاریفایر ، واردات باکتریفوژ ، واردات چرخ شیر

قیمت و مشخصات فنی انواع کلاریفایر, قیمت و مشخصات فنی انواع سپراتور چربی گیر ,قیمت و مشخصات فنی انوع باکتریفوژ،سپراتور ، کلاریفایر،باکتریفوژ،سپراتور شیر ، کلاریفایر شیر ، باکتریفوژ شیر ، جدا کننده چربی ، چرخ شیر ، انواع چرخ شیر ، تصفیه شیر ، جدا کننده باکتری شیر ، باکتری شیر ، انواع سپراتور پوصام ، انواع سپراتور ، انواع کلاریفایر پوصام ، انواع باکتریفوژ ، انواع باکتریفوژ پوصام ، خرید سپراتور ، خرید سپراتور شیر ، خرید چرخ شیر ، انواع چرخ شیر ، خرید کلاریفایر ، خرید انواع کلاریفایر ، قیمت کلاریفایر ، قیمت سپراتور ، قیمت سپراتور شیر ، خرید باکتریفوژ ، فروش سپراتور ، فروش انواع سپراتور ، فروش سپراتور شیر ، فروش انواع سپراتور شیر ، فروش کلاریفایر ، فروش انواع کلاریفایر، فروش باکتریفوژ ، فروش انواع باکتریفوژ ، قطعات سپراتور ، قطعات کلاریفایر ، قطعات باکتریفوژ ، لوازم یدکی سپراتور ، لوازم یدکی کلاریفایر ، لوازم یدکی باکتریفوژ ، تعمیرات سپراتور ، تعمیرات کلاریفایر ، تعمیرات باکتریفوژ ، واردات سپراتور ، واردات کلاریفایر ، واردات باکتریفوژ ، واردات چرخ شیر

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر 21839 بازدید

قیمت انواع سپراتور و کلاریفایر صنایع لبنی و نوشیدنی

سپراتور و کلاریفایر های این شرکت از نوع وارداتی و با برند های ماهاچ کالینیا ، مولینیا و اسمیچکا میباشد . این گونه دستگاه در سه صورت ( نو استوک و دست دوم ) وارد میگردند .

لیست قیمت انواع سپراتور

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

سپراتور با ظرفیت 800 لیتر در ساعت (دست شور )

104/500/000

2

سپراتور با ظرفیت 1000 لیتر در ساعت (دست شور )

126/500/000

3

سپراتور با ظرفیت 1200 لیتر درساعت (دست شور )

143/000/000

4

سپراتور با ظرفیت 2000 لیتر در ساعت (دست شور )

198/000/000 ماهاچ

231/000/000اسمیچ

5

سپراتور با ظرفیت 3000 لیتر در ساعت (دست شور )

286/000/000 پایه چدنی اسمیچ

374/000/000 پایه استیل مولینیا

6

سپراتور با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت (خود شور )

517/000/000 ماهاچ

616/000/000 اسمیچکا

704/000/000 مولینیا پایه چدن

753/500/000 مولینیا پایه استیل

2/453/000/000 ای پی وی

3/410/000/000 وستفالیا (GEA)

7

سپراتور با ظرفیت 10000 لیتر در ساعت (خود شور )

748/000/000 اسمیچکا

693/000/000 مولینیا پایه چدن

792/000/000 مولینا پایه استیل

8

سپراتور با ظرفیت 20000 لیتر در ساعت (خود شور )

924/000/000 اروپایی - مختلط

به علت نوسانات بازار ارز تائیدیه قیمتهای نهایی را از دفتر فروش کارخانه دریافت نمایید.

لیست قیمت انواع کلاریفایر

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

کلاریفایر با ظرفیت 800 لیتر در ساعت (دست شور )

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

کلاریفایر با ظرفیت 1000 لیتر در ساعت (دست شور )

99/000/000

3

کلاریفایر با ظرفیت 1200 لیتر درساعت (دست شور )

ــــــــــــــــــــــــــــــ

4

کلاریفایر با ظرفیت 2000 لیتر در ساعت (دست شور )

154/000/000 ماهاچ

5

کلاریفایر با ظرفیت 3000 لیتر در ساعت (دست شور )

291/500/000 پایه چدنی اسمیچ

308/000/000 پایه استیل مولینیا

6

کلاریفایر با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت (خود شور )

368/500/000 ماهاچ

418/000/000 اسمیچکا

495/000/000 مولینیا پایه چدن

583/000/000 مولینیا پایه استیل

1/925/000/000 ای پی وی

2/662/000/000 وستفالیا (GEA)

7

کلاریفایر با ظرفیت 10000 لیتر در ساعت (خود شور )

621/500/000 اسمیچکا

686/500/000 مولینیا پایه چدن

757/900/000 مولینا پایه استیل

8

کلاریفایر با ظرفیت 20000 لیتر در ساعت (خود شور )

979/000/000 اروپایی - مختلط

به علت نوسانات بازار ارز تائیدیه قیمتهای نهایی را از دفتر فروش کارخانه دریافت نمایید.

لیست قیمت انواع باکتریفوژ

ردیف

شرح و مشخصات

قیمت کل(ریال)

1

بزودی اعلام میگردد ................

2

بزودی اعلام میگردد ................

3

بزودی اعلام میگردد ................

4

بزودی اعلام میگردد ................

5

بزودی اعلام میگردد ................


دیدگاه خود را بیان کنید

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای پوصام محفوظ می باشد
طراحی سایت - هاستینگ - توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 12.2