قیمت مخازن استیل حمل مواد غذایی

قیمت مخزن استیل,قیمت مخازن استیل,مخزن استیل ,لیست قیمت مخزن استیل,قیمت مخزن حمل,قیمت مخازن حمل,قیمت تانکر حمل شیر,قیمت مخزن حمل شیر,قیمت تانکر حمل اسید, قیمت مخزن حمل روغن,مخزن حمل استنلس استیل304,قیمت تانکر حمل استنلس استیل 304 , قیمت مخزن حمل شیر , مخزن حمل شیر , مخزن شیر ایسوزو , مخزن شیر 24 تنی , مخازن حمل شیر , تانکر حمل شیر , قیمت تانکر حمل شیر , مخزن حمل شیر نیسان , مخزن حمل شیر نیسان گازسوز , حمل شیر , تانکر حمل شیر ,تانکر استیل

گروه صنعتی پوصام,شرکت پویا صنعت مبدل , مخازن استیل ,خطوط تولید مواد غذایی,ماشین آلات , قیمت مخازن حمل شیر , لیست قیمت مخزن حمل شیر , مخازن حمل شیر نیسانی , مخازن حمل شیر ایسوزو , مخازن حمل شیر خاوری , مخزن حمل شیر تریلی ،قیمت مخزن استیل,قیمت مخازن استیل,مخزن استیل ,لیست قیمت مخزن استیل,قیمت مخزن حمل,قیمت مخازن حمل,قیمت تانکر حمل شیر,قیمت مخزن حمل شیر,قیمت تانکر حمل اسید, قیمت مخزن حمل روغن,مخزن حمل استنلس استیل304,قیمت تانکر حمل استنلس استیل 304 , قیمت مخزن حمل شیر , مخزن حمل شیر , مخزن شیر ایسوزو , مخزن شیر 24 تنی , مخازن حمل شیر , تانکر حمل شیر , قیمت تانکر حمل شیر , مخزن حمل شیر نیسان , مخزن حمل شیر نیسان گازسوز , حمل شیر , تانکر حمل شیر , لیست قیمت انواع مخزن حمل ، لیست قیمت پوصام ، خرید مخزن شیر ، خرید مخزن اسید ، خرید مخزن استیل 316 اسید ، خرید مخازن اسید ، خرید مخازن حمل شیر ، خرید تانکر اسید ، خرید تانکر استیل ، فروش تانکر استیل ، فروش مخزن اسید ، فروش مخزن شیر ،خرید تانکر خوب استیل ، خرید مخزن خوب اسید ، سازنده خوب مخازن ، سازنده خوب مخزن ، مخزن درجه یک ، سازندگان درجه یک مخزن،

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۵ ۰ نظر 20405 بازدید

.

لیست قیمت مخازن حمل استیل تک جداره 304

ردیف

ظرفیت مخزن استیل

مشخصات کلی مخزن استیل

قیمت خالص

1

مخزن حمل استیل تک جداره 2000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : دو عدد درب منحول قطر 43 سانتیمتر

متعلقات استاندارد

64.400.000 تومان

2

مخزن حمل استیل تکجداره 2500 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : دو عدد درب منحول قطر 43 سانتیمتر

متعلقات استاندارد

68.250.000 تومان

3

مخزن حمل استیل تکجداره 3000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : 2 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

73.550.000 تومان

4

مخزن حمل استیل تک جداره 5000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : 2 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

138.650.000 تومان

5

مخزن استیل حمل تک جداره 10000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : 3 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

203.580.000 تومان

6

مخزن حمل استیل تکجداره 15000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی ها : 3 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : 3 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

254.500.000 تومان

7

مخزن حمل استیل تک جداره 20000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 4 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی ها : 4 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن : 4 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

308.000.000 تومان

8

مخزن حمل استیل تک جداره 25000 لیتری

ضخامت ورق بدنه : 4 میلیمتر از 304

ضخامت عدسی ها : 4 میلیمتر از استیل 316

تعداد درب مخزن : 4 عدد درب 40 سانتیمتری

متعلقات استاندارد

342.000.000 تومان

.

.

لیست قیمت مخزن حمل استیل دو جداره 304

ردیف

ظرفیت مخزن استیل

مشخصات کلی مخزن استیل

قیمت خالص

1

مخزن حمل دوجداره استیل 2500 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :2 میلیمتر از استلس استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر.....

107.500.000 تومان

2

مخزن حمل شیر دوجداره 3000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

117.650.000 تومان

3

مخزن حمل شیر دوجداره 4000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

141.600.000 تومان

4

مخزن حمل شیر دوجداره 5000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :2.5 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

165.700.000 تومان

5

مخزن حمل شیر دوجداره 7000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استنلس استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

191.550.000 تومان

6

تانکر حمل دوجداره 10000 لیتری استیل

ضخامت بدنه داخلی : 2.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 3 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

260.500.000 تومان

7

تانکر حمل دوجداره 15000 لیتری استیل

ضخامت بدنه داخلی : 2.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 3 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

328.200.000 تومان

8

تانکر حمل دوجداره 20000 لیتری استیل

ضخامت بدنه داخلی : 3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 4 عدد درب قطر45 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

373.750.000 تومان

9

تانکر حمل دوجداره 24000 لیتری استیل

ضخامت بدنه داخلی : 2.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی :3 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 4 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

461.000.000 تومان

10

مخزن حمل دوجدار استیل 1500 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی : 2 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

82.000.000 تومان

11

مخزن حمل دوجداره استیل 2000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی : 2 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 2 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

97.900.000 تومان

12

مخزن حمل شیر دوجداره 6000 لیتری

ضخامت بدنه داخلی : 2 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی های داخلی : 2.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت ورق روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

ضخامت عدسی روکش : 1.5 میلیمتر از استیل 304

تعداد درب مخزن: 3 عدد درب قطر 40 سانتیمتر

متعلقات استاندارد دیگر

180.800.000 تومان

.

دوستان و همراهان گرامی برای دریافت قیمت و مشخصات فنی بیشتر مخازن حمل استیل بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا به قیمت های سال 1400 دسترسی پیدا کنید

.

.

برای خرید و مشاهده مشخصات فنی بیشتر " مخازن حمل تک جداره استیل " کلیک کنید.
.
برای خرید و مشاهده مشخصات فنی بیشتر " مخازن حمل دو جداره استیل " کلیک کنید
.
.
.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image